ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

 

mxardamWerebi


თბილისის მეექვსე საერთაშორისო არქიტექტურის ფესტივალი
მე-12 საერთაშორისო კონკურსი „არქიტექტურული პრემია 2017“

არქიტექტორების და დიზაინერების საყურადღებოდ!
"არქიტექტურული პრემია 2017"-ის მოსაპოვებლად
დაიწყო ნამუშევრების მიღება.

დედლაინი 25 ნოემბერი

ტელ.: 593 42 74 73;
ელ-ფოსტა: laghidze.n@gmail.com

პროექტების ატვირთვა