ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

 

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
2376
2381
2431
2441
2457
2466
2501
2519
2524
2570
2501. სახლი შუველანი .

მდებარეობა: ბაქო, აზერბაიჯანი
ავტორი: Architects: NarimanArchitecture; Architects in Charge: Nariman Imamaliev Project team: I.Samira, K.Sattar, H.Nigar, M.Hidayat, S.Yelizaveta, Q.Rafael