ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

 

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
2379. მრავალფუნქციური კომპლექსი -კოჯრის ტყე-პარკი
მდებარეობა: ქ. თბილისი, დაბა კოჯორი
2404. გარე ავლაბრის თანამედროვე ქალაქმშენებლური განვითარება
მდებარეობა: ავლაბარი
2463. ქ.თბილისიდან რკინიგზის მაგისტრალური ხაზის გადატანის შედეგად გამოთავისუფლებული ტერიტორიის ქალაქგეგმარებითი კონცეფცია
მდებარეობა: თბილისი, საქართველო
2514. ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა
მდებარეობა: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, გურია, ბახმარო
2558. ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, გმირ კურსანტთა, ქერჩის და თიანეთის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიაზე,
მდებარეობა: თბილისი, გლდანის რაიონი
2560. ვარკეთილის მეურნეობის მიმდებარე ტერიტორიის განვითარების
მდებარეობა: თბილისი, ვარკეთილის რაიონი
2562. ქ. თბილისში მ.დ. მტკვრის გაწმენდისა და კეთილმოწყობის პროექტი
მდებარეობა: ქ. თბილისი