ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

 

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
2370
2371
2378
2383
2393
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2433
2434
2435
2459
2498
2504
2529
2533
2536
2550
2418. სოვაჟი _ კონცეპტულაური მაღაზია.

მდებარეობა: თამარ ჭოველიძის #18, თბილისი
ავტორი: ვლადიმერ აბრამიშვილი, იაროსლავა უკრაინა, თამარ მენთეშაშვილი (კომპანია დემარკი)