ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

 

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
2364
2386
2389
2443
2490
2509
2542
2509. სასტუმრო მეტეხის კლდეზე.

მდებარეობა: ძველი თბილისი
ავტორი: დავით ბაირამაშვილი, თეიმურაზ დურმიშიძე, ბორის პაიჭაძე. პროექტი განახორციელა: ბორის პაიჭაძე