ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

 

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
2464. კერძო ბაღი
მდებარეობა: დაბა წყნეთი, საქართველო
2473. ცენტრალური პარკის განახლება და ახალი საზოგადოებრივი ბაღის შექმნა ბულონ-ბილიანკურში
მდებარეობა: დიდი პარიზის რაიონი, საფრანგეთი
2474. ლისის ტბა
მდებარეობა: თბილისი
2530. ფრანგული ბოსტანი
მდებარეობა: მუხრანი. საქართველო
2543. ვერტიკალური ბაღები
მდებარეობა: თბილისი
2545. ბიოლი ჰოლი
მდებარეობა: კოჯორი, ბიოლის ქ. 1