ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

sponsori

 

mxardamWerebi

არქიტექტურის მეშვიდე საერთაშორისო ფესტივალი
13 საერთაშორისო კონკურსი - "არქიტექტურული პრემია 2018"
2018 წლის 15 და 16 დეკემბერი

საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ნამუშევრები მიიღება

2018 წლის 10 ნოემბრის 17:00 საათამდე

საკონკურსო ნამუშევრები შეფასდება

2018 წლის 20 ნოემბრის 24:00 საათამდე

კონკურსანტებს უფლება აქვთ წარმოადგინონ ნამუშევართა ნებისმიერი რაოდენობა და ერთდროულად მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა ნომინაციებში

გთხოვთ, ვიდეო რგოლის ლინკის ატვირთვისას არ იყოს მითითებული ავტორის და/ან კომპანიის სახელი

პროექტების ატვირთვა