ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

mxardamWerebi

არქიტექტურის მერვე საერთაშორისო ფესტივალი
მე-14 საერთაშორისო კონკურსი - "არქიტექტურული პრემია 2019"
2019 წლის 14 და 15 დეკემბერი

საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ნამუშევრების მიღება დაიწყება:
2019 წლის 21 სექტემბერს

საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ნამუშევრები მიიღება:
2019 წლის 11 ნოემბრის 17:00 საათამდე

საკონკურსო ნამუშევრები შეფასდება: 2019 წლის 21 ნოემბრის 24:00 საათამდე

კონკურსანტებს უფლება აქვთ წარმოადგინონ ნამუშევართა ნებისმიერი რაოდენობა და ერთდროულად მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა ნომინაციებში

გთხოვთ, ვიდეო რგოლის ლინკის ატვირთვისას არ იყოს მითითებული ავტორის და/ან კომპანიის სახელი

პროექტების ატვირთვა