ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

 

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
2789. ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი
მდებარეობა: წყნეთი, საქართველო
2839. სახლი თბილისის გარეუბანში
მდებარეობა: საქართველო
2840. S house
მდებარეობა: კაუნასი, ლიტუენია
2841. კერძო სახლი
მდებარეობა: თბილისი
2882. საცხოვრებელი სახლი
მდებარეობა: ტაბახმელა
2901. საცხოვრებელი სახლი წყნეთში
მდებარეობა: თბილისი, საქართველო
2944. ნიკას ვილა
მდებარეობა: ნუშის ბაღების ქუჩა
2989. ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი
მდებარეობა: ევროპა