ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

 

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
2769
2771
2778
2794
2813
2819
2824
2826
2827
2828
2829
2830
2832
2835
2847
2858
2863
2866
2877
2890
2891
2907
2910
2945
2959
2960
2962
2963
2964
2965
2974
2975
2978
2987
2847. პატარა საცხოვრებელი ბინა.

მდებარეობა: თბილისი
ავტორი: გაიანა მოისეევა