ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

 

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
2761
2768
2770
2772
2773
2780
2800
2831
2836
2843
2845
2849
2852
2853
2854
2900
2905
2906
2917
2923
2942
2946
2948
2983
2990
2780. ტყე და ყვავილები_პატარა სასტუმროს ორი ნომერი .

მდებარეობა: ამაღლების ქუჩაზე, თბილისში
ავტორი: ნინო ჟღენტი