ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

 

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
2786. ZOOART A.R.C.A. 2018 – I satelliti_ installation, public space
მდებარეობა: Via Ghedini, Cuneo Nuova
2931. მწვანე სივრცე, სასტუმრო
მდებარეობა: ქ. ბათუმი
2933. იასონ გორდეზიანის სახელობის სკვერი
მდებარეობა: ბათუმის ბულვარი
2985. ელიავას სკვერი
მდებარეობა: ქ.თბილისი