ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

 

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
სტუდენტური პროექტი
2803
2804
2806
2807
2808
2815
2816
2817
2857
2880
2881
2883
2884
2885
2887
2889
2897
2913
2916
2921
2924
2925
2927
2929
2930
2932
2935
2936
2961
2971
2973
2980
2981
2930. თეატრი და აკადემია ბერლინში.

მდებარეობა: ბერლინი
ავტორი: ნოდარ კვანჭიანი, ჰამედ ჯაჰანბაზნეჯად