ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

 

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
2384
2397
2407
2430
2453
2455
2467
2468
2489
2491
2492
2495
2496
2500
2502
2515
2525
2531
2534
2537
2540
2549
2564
2565
2567
2569
2495. ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი_დღე და ღამე.

მდებარეობა: თბილისი
ავტორი: გიორგი დალალიშვილი