Teahouse 5.8

Author: Nao Tokuda
Area: 15 m2
Reconstruction / Restoration (realized)
Teahouse 5.8
Author: Nao Tokuda
Area: 15 m2

Location: 10 Arutin Saiatnova Street, Tbilisi

Jury authorization

Name
Password
Authorization