არქიტექტურული პრემია 2017

არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)