კერძო ბაღი ქალაქის გარეუბანში

ავტორი: ირმა ირემაძე
ფართობი: 1000 m2
ლანდშაფტური არქიტექტურა (რეალიზებული)
კერძო ბაღი ქალაქის გარეუბანში
ავტორი: ირმა ირემაძე
ფართობი: 1000 m2

მდებარეობა: საქართველო

ჟიურის ავტორიზაცია

სახელი
პაროლი
ავტორიზაცია