ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი

ავტორი: მარიამ კაპანაძე
ფართობი: 780 m2
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი
ავტორი: მარიამ კაპანაძე
ფართობი: 780 m2

მდებარეობა: ნიუ იორკი, სტეიტენ აილენდი.

ჟიურის ავტორიზაცია

სახელი
პაროლი
ავტორიზაცია