მრავალფუნქციური შენობა

Author: ლელა ბუქური
Architectural project (Building or Complex)
მრავალფუნქციური შენობა
Author: ლელა ბუქური

Location: საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს მისამართზე: ქ. ბათუმი, შოთა რუსთაველის ქ. 21

მრავალფუნქციური შენობა ქ. ბათუმში

Jury authorization

Name
Password
Registration Authorization

Password recovery

Email
Recovery

Participant registration

Name
Password
Repeat password
Email
Password recovery Registration