ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი

Author: დავით ვაზაგაშვილი
Area: 750 m2
Architectural project (Building or Complex)
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი
Author: დავით ვაზაგაშვილი
Area: 750 m2

Location: თბილისი

საპროექტო ტერიტორია ხასიათდება ქანობიანი რელიეფით, რამაც განაპირობა საცხორებელი სახლის სივრცით არიტექტურული გადაწყვეტა. ნიშნულთა ვარდნა სამხეთიდან ჩრდილოეთისკენ აღწევს 7.4მ-ს. ნიშნლთა მნიშვნელოვანი ვარდნა ფიქსირდება ნაკვეთის სამხრეთ ნაწილში. გარემოებათა გათვალისწინებით დაპროექტდა ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი, რომელიც წაგრძელებულია სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ და მაქსიმალურადაა ათვისებული აღმოსავლეთისა და დასავლეთის გამჭოლი ორიენტაცია, რაც უზრუნველყოფს სახლის ჟაგბადითა და ბუნებრივი/მზის განათებით მომარაგებას. საცხოვრებელი სახლი ხასიათდება თამამედროვე არქიტექტურული იერსახით. სივრცით არქიტექტურული გადაწყვეტით შენობა ორ სართულიანია. სახურავზე მოეწყო ბრტყელი გადახურვა და ტერიტორიის რთული რელიეფიდან გამომდინარე სახურავზევე განთავსდა მთავარი შესასვლელი და ღია ავტოსადგომი ორ ავტომობილზე. საიდანაც საძილე და საცხოვრებელ სართულებზე მოხვედრა შესაძლებელია კიბითა და ლიფტის გამოყენებით. შენობის ძირითად საცხოვრებელ სართულს სარმოადგენს მიწისპირა დონე, რომელიც ხასიათდება პავილიონური გეგმარებთ, რათა არსებული ტერიტორიის ისეთი

Jury authorization

Name
Password
Registration Authorization

Password recovery

Email
Recovery

Participant registration

Name
Password
Repeat password
Email
Password recovery Registration