კულტურულ-სარეკრეაციო სივრცე მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე

ავტორი: მაგდა ზანდარაშვილი და მარიამ ზანდარაშვილი
ლანდშაფტური არქიტექტურა (რეალიზებული)
კულტურულ-სარეკრეაციო სივრცე მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე
ავტორი: მაგდა ზანდარაშვილი და მარიამ ზანდარაშვილი

მდებარეობა: ორთაჭალა

ჟიურის ავტორიზაცია

სახელი
პაროლი
ავტორიზაცია