მოზარდთა გამოსასწორებელი ცენტრი

ავტორი: დავით კომახიძე
ფართობი: 40 m2
ლანდშაფტური არქიტექტურა (რეალიზებული)
მოზარდთა გამოსასწორებელი ცენტრი
ავტორი: დავით კომახიძე
ფართობი: 40 m2

მდებარეობა: ქ.თბილისი ლისის მიმდებარე ტერიტორია

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქ. თბილისში. ლისის ტბის მიმდებარედ. ტერიტორია თავისუფალია ყოველგვარი განაშენიანებისაგან. ხასითდება სწორი ორთოგრაფიით. \\r\\n საპროექტო თემა არის .“შრომით გამოსასწორებელი ცენტრი“- ის დაპროექტება. რომელიც თავის თავში ბევ ფუქნქციას მოიცავს.\\r\\n უკვე არსებული მაგალითების კარგად გააზრების, განხილვის შემდგომ ჩამომიყალიბდა ჩემი სუბიექტური აზრი თუ, როგორი უნდა იყოს ან არ იყოს .“შრომით გამოსასწორებელი ცენტრი“. რა უნა გამეთვალისწინებინა, რა იყო დასახვეეწი.\\r\\nსაპროეტო ტერიტორიაც ამის მიხედვით იქნა არჩეული. ტერიტორიის შესავლის, დაკვირვების შემდგომ გადავწყვიტე, პრეოქტირების დასაწყისშივე ჩამომეწერა კონკრეტული საკტხები რის საფუძველზეც მოვახდენდი კონკრეტული ტერიტორიის სივრცის ორგანიზებას და ახალი შენობა-ნაგებობების განთავსებას. \\r\\n• საპროექტო მოცულობა შემეწია ტერიტორის სიღრმეში.\\r\\n• მომეძებნა სწორი რაციონალური გადაწყვეტილება არსებული ამოცანის გადასაჭრელად, როგორც გეგმარებითი თვალსაზრისით ასევე მოცულობითად\\r\\n• შენობის მთ. ფასადი ანუ ადმინისტრაცია გადამეწყვიტა მკაცრი არქიტექტურული იერსახით. რაც მომცემდა საშუალებას, იმისათვის, რომ აქ მომსვლელი ან გამვლელი პიროვნება დაფიქრებულიყო რომ ეს არის მკაცრი რეჟიმის ციხე. შენობის დანახვიდანვე გადმოეცა ის სიმკაცრე, სიცივე რასაც თავის თავში მოიცავს ეს თემა.\\r\\n• კომპლექსის შიდა დანარჩენი არქიტექტურა ყოფილიყო სრულიად განსხვავებული, გახსნილი, \\r\\n• საცხოვრბელი ნაწილი ყოფილიყო ასევე მკაცრი არქიტექტურით გადაწყვეტილი. სადაც მსჯავდებული გაატარებდა თავის დროის მცირე ნაწილს , სადაც დარცებოდა საკუთარ თავთან ახლოს,დასაც მიეცემოდა შანსი რომ დაფიქრებულიყო ტავის დაშვებულ შეცდომაზე, იმაზე თუ საით მიდის რა უნდა. გაეთვითცნობირებინა საკუთარი ცხოვრება. საცხოვრებლის არქიტქტურული გადაწყვეტა მას დააფქრებდა იმაზე რომ ის არის ციხეში და არა სადმე დასასვენებელ ბანაკში.\\r\\n• აქ სკოლაში მომუშავე მასწავლებლები ყოფილიყვნენ მღვდლები, რომლებიც სხვა გარემოს შემოიტანენ ამ სივრცეში.\\r\\n• შემექმნა სპორტული სივრცეები, სახვითი ხელოვნების წრეები, დიდი ბიბლიოტეკები, სახელოსნოები, სამეურნეო სივრცეები. სადაც მსჯავდებულები დაკავდებოდნენ მტელი დღის მანძილზე. თავიან მოზღვავებულ ენერგის დახარჯავდნენ, ისე რომ არ დარჩენოდან თავისუფალი დრო , ისმისთვის თომ მორიგი სისულელე ჩაედინათ. \\r\\n• მომეხდინა სსტუმრო ბლოკისა და საცხვრებელი იზოლატორების გამიჯვნა რომ არ ჰქონოდან მათ საერთო სივრცე. თუდაც ხედვის არეალი.\\r\\nდა ბოლოს ჩემი მიზანი იყო ის რომ შემქნა სივრცე, სადან მოხდებოდა მოზარდების აზროვნების, ფსიქიკის შეცვლა, შემობრუნება, მათი დასაქმება, დაინტერესება სხვადასხვა სფეროთი, სიდანაც გასულებიც შეძლებდენ თავი ეგრძნოთ საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად.\\r\\n მთელი ეს ღონიძიებები საშუალებას მოვცემდა გადაგვერჩინა აქ მოხვედრილი ბავშვების 80 -\\r\\nტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები:\\r\\nტერიტორიის ფართი: 40 586 კვ.მ 4ჰა.\\r\\nგანაშენიანების ფართი: 5250 კვ.მ\\r\\nკ1-5 250 / 40 586=0,1\\r\\nკ2- 8 920 / 40 586=0,2\\r\\nკ3- 32 860 / 40 586=0,8\\r\\nკონსტრუქციული სიმაღლე:\\r\\n+ 13\\r\\n- 4,04\\r\\nმოცულობა\\r\\n+ 29 920 \\r\\n- 5760\\r\\nშენობის საერთო ფართი - 14 940 კვ.მ\\r\\nაქედან:\\r\\nავტოსადგომი - 1900 კვ.მ \\r\\nადმინისტრაცია - 1088 კვ.მ\\r\\nსასტუმრო - 532 კვ.მ\\r\\nსამედიცინო პუნტქი - 363კვ.მ\\r\\nსასადილო - 920 კვ.მ\\r\\nსაკნები - 1470 კვ.მ\\r\\nდაცვა- 280 კვ.მ\\r\\nსკოლა - 2220 კვ.მ\\r\\nსარდაფი - 1462 კვ.მ\\r\\nსაზაფხულო ფართი - 1085 კვ.მ\\r\\nდამხმარე - 1850 კვ.მ\\r\\nსპორტული კომპლექსი - 1770 კვ.მ\\r\\n

ჟიურის ავტორიზაცია

სახელი
პაროლი
ავტორიზაცია