თანმედროვე ხელოვნების მუზეუმი

ავტორი: გიორგი მოდებაძე
ლანდშაფტური არქიტექტურა (რეალიზებული)
თანმედროვე ხელოვნების მუზეუმი
ავტორი: გიორგი მოდებაძე

მდებარეობა: თბილისი, ანტონ ფურცელაძის ქუჩა, ალექსანდრეს ბაღისა და კოლმეურნეობის სკვერის მიმდებარე ტერიტორია

ჟიურის ავტორიზაცია

სახელი
პაროლი
ავტორიზაცია