პურის ქარხანა 200 ადამიანზე

ავტორი: დავით კომახიძე
ფართობი: 4568.6 m2
სტუდენტური პროექტი
პურის ქარხანა 200 ადამიანზე
ავტორი: დავით კომახიძე
ფართობი: 4568.6 m2

მდებარეობა: ქ.თბილისში, დიდ დიღომში ა. ბელი -აშვილისა და ნ. ბუხუას ქუჩების კვეთაზე

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქ. თბილისში, დიდ დიღომში ა. ბელი -აშვილისა და ნ. ბუხუას ქუჩების კვეთაზე. შაპროექტო ტეიტორია ძალზედ მნიშვნელოვან სატრანსპორტო ქსელთან მდებარეობს. ა.ბელიაშვილის ქუჩა წარმოადგენს სამხედრო გზას, იგი 4 ზოლიანია და დღის განმავლობაში დატვირთულია ავტომაქანებით, თვალში საცემია ქმაურის დონე.Nნ.ბეხუას ქუჩა განსხვავებით ბელიაშვილის ქუჩიდან ორ ზოლიანია და მეორე ხარისხოვან ქუჩას მიეკუთვნება. იგი განივი კავშირია, რომელიც ლუბლიანას ქუჩასა და ა. ბელიაშივლის ქუჩას აკავშირებს. rn საპროექტო ტერიტორია თავისუფალია განაშენიანებისაგან, მხლოდ ვხვდებით ძველი აგურის მილდა და რამდენიმე ფარდულს. თერიტორია ხასიათდება სწორი რელიეფით. ასევე გვხვდება მარადმწვანე წიწვოვანი ხეების რიგი ნ.ბუხუას ქუჩის გასწვრივ. ამჟამად ტერიტორია გამოიყენება როგროც ავტომანქანათა და სატვითო მანქანათა სადგომს.rn ტერიტორიის ჩრდილოეთით მდებარეობს კერძო მიწის ნაკვეთი, რომელიც ამჟამად განუვითარებელია , სამხრეთით ნ.ბუხუას ქუჩა, აღმოსავლეთით ბელიაშვილის ქუჩა ხოლო დასავლეთით მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსი. rn Dსაპროექტო დავალების მიხედვით ტერიტორიაზე რომლის ფართობია 17.500 კვ/მ დასაპროექტებელია “პურის სახლი” ქარხანა-150 თანამშრომელზე, საბავშვო ბაღი 50 ბავშვზე, ადმინისტრაციული ნაწილი, სადეგუსტაციო, მაღაზია, მიღებათა დარბაზი, მარილისა და ფქვილის საწყობები.rn ტერიტორიის შესწავლისა და დაკვირვების შედეგად საპრეოქტო მოხდა კონცეფციიის ჩამოყალიბება:rn რადგან შენობა მდებარეობს გზაჯვარედინზე, შენობას უნდა შეექმნა აქცენტი, ფერითა და ფორმით.rn გამოყოფილიყო სარეწველო ნაწილი სხვა ფუქციების ზონებისგან.rn საბავშვო ბაღი მოწყობილიყო ტერიტორიის სიღმეში , ქარქნისგან დამოუკიდებელი მოცულობით.rn გამოოყოფილიყო თანამშრომლებისა და მოსვლელების ავტოსადგომებიrn შენობა ყოფილიყო ენერგოეფექტური.rn მოწყობილიყო საქალაქო დასასვლებელი სკვერი მომუშავე პერსონალისა და იქ მაცხოვრებელი ხალხისთვის. შექმნილიყო დამატებითი რეკრეაცია.rn საპროექტო ტერიტორია დაიყო სამ ნაწილად ფუქნციურად. სარეწველო, კომერციული და ადმინისტრაციული. ყოველ მათგანს აქვს დამოუკიდებელი შესასვლელი ტერიტორიაზე. სამრეწველო ტერიტორიაზე შესვლა ხდება მთ. გზიდან და კონტროსლი ხორციელდება შესასვლელში არსებული დაცვის ნაგებობიდან. კომერციული ნაწილის მხარეს მოწყობილია 25 ავტომაქანაზე გათვლილი ღია ავტოსადგომი. შადაც ასევე მთ.გზიდან ვხვდებით და კავშირი არ აქვს ამ ამივეს ერთნმანეთთან. Aდმინისტრაციული ნაწილის მხარეს შესვლა ხორციელდება ნ.ბუხუას ქუჩის მხრიდან შლაგბაუმის გამოყენებით.სადაც მოწყობილია 54 მანქანაზე გათვლილი ავტოსადგომი.rn საპროექტო შენობა წარმოადგენს სწორი მართკუთხედის ფორმის შენობას.rnკარკასული კონსტრუქციული სისტემით. ქარხნის ნაწილში კოლონები 40X60 სმ, ხოლო სხვა დანარჩენი 30X30 სმ. რომელთა შორის სივრცე ივსება თბოსაიზოლაციო ბლოკით. გარედან შენობას უკეთდება თბოზაიზოლაციო მასალა. rn გარედან შენობა დაფარულია ალუმინის ლურჯი ფერის კვადრატული მილებით. აქცენტების სახით შენობაში შესასვლელები გადაწყვეტილია ყვითელ ფერად. Aდმინისტრაციულ ნაწილზე გამოყენებულია ფუნდერმაქსის მაღალი ხარისხის ხის ტექსტურის პანელები, რაც გვაძლევ საშუალება სმივიროთ მაღალი გამომსახველობის ფასადთან ერთად შენობის დათბუნების და განიავებადი ფასადების მოწყობის საშუალებას. Fასადზე გამოყენებულია ასევე შავი ფერის მაღალი ხარისხის სამმაგი მინაპაკეთი სალუმინის ვიტრაჯები. ჭკვიანი მინის ტექნოლოგიით. თონირებული შავ ფერად.rn ქარხნის ნაწილი დამატებით განათებულია ჩრდილოეთით მიმართული ზენიტური ფანჯრებით. რომლებზეც ზემოდან მოწყობილია სამხრეთისკენ მიმართული მზის ლემემენტები. rn ადმინისტრაციული ნაწილი არის 3 სართულიანი. პირველ სართულზე მოწყობილია: ჰოლი, მიმღები, ადმინისტრაცია , დაცვა, დამხმარე სათავსები, გასახდელები თავისი საშხაპეებით, სან.კვანძები და ვერტიკალური კავშირები ლიფტისა და კიბის სახით. rn მეორე სართულზე მოწყობილია სამზარეულო და სასადილო,rn მესამე სართულზე მოწყობილია სპორთული დარბაზი. გათვლილი ქარხანაში მომუშავე პერსონალზე, rn მეოთხე სართულზე მოსყობილია მოსაწევი სივრცე და გამწვანებულია ძირითადად. შაიდანაც ხედი იშლება ქალაქზე.rn Kქარხანაში არსებული მაღაზია-კაფე არის ერთ სართულიანი. საგამოფენო და მიღებათა დარბაზი არის ორ სარულიანი, მაღალ ჭერით. შადაც გამოიფინება სხვადასხვა კუთხისთვის დამახასიათებელი პურის სახეობები. Aსევე შესაძლებელია ამ ქარხნის საგამოფენო დარბაზში სხვადასხვა სახის გამოფენების ჩატარება.rn საბავშვო ბღი გადაწყვეთილია ერთ სართულზე. კარკასული კონსტრუქციული სისტემის. ჭერილოვანი საძირკვლით. კოლონებით 30X30 სმ. შწორი გადახურვით, რმელზეც მოწყობილიია გამწვანება. rn საბავშვო ბაღი Mმოწყვეტილია ყოვლგვარ ხმაურს, დაგადატანილია შენობის სიღრმეში.rn ფასადი გადაწყვეტილია ფუნდერმაქსის ხის პანელით. სხვადასხვა ზომის და ფერის ფანჯრების ჩანართების სახით. საბავშვო ბარს აქვს დამოუკიდებელი გასაrnrnტექნიკურ ეკონომიკური მაჩვენებლები:rnტერიტორიის ფართი – 17 500 კვ/მ.rn განაშენიანება 3527 კვ/მrnკ1= 3527/17500=0.2rnკ2=5583/17500=0.3rnკ3=7735/17500=0.4rnსაპროექტო შენობის საერთო ფართი: 4568.60 კვ/მrnაქედანrnსაბავშვო ბაღი: 214.45კვ/მrnrnშენობის სიმაღლე +0.00 ნიშულიდან: ზევით +16.85 მ ქვევით -1.0 მrn

ჟიურის ავტორიზაცია

სახელი
პაროლი
რეგისტრაცია ავტორიზაცია

პაროლის აღდგენა

ელ-ფოსტა
აღდგენა

მონაწილის რეგისტრაცია

სახელი
პაროლი
გაიმეორეთ პაროლი
ელ-ფოსტა
პაროლის აღდგენა რეგისტრაცია