მთაწმინდის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიის ურბანული განვითარების კონცეფცია

ავტორი: სოფიო ბუზარიაშვილი, ბაქარ ბალიაშვილი, სუხა ზვიადაური, ვაჟა ჭოხური, ავთანდილ ახალბედაშვილი
ფართობი: 62400 m2
ლანდშაფტური არქიტექტურა (რეალიზებული)
მთაწმინდის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიის ურბანული განვითარების კონცეფცია
ავტორი: სოფიო ბუზარიაშვილი, ბაქარ ბალიაშვილი, სუხა ზვიადაური, ვაჟა ჭოხური, ავთანდილ ახალბედაშვილი
ფართობი: 62400 m2

მდებარეობა: თბილისი, მთაწმინდის რაიონი

ჟიურის ავტორიზაცია

სახელი
პაროლი
ავტორიზაცია