მოზარდთა გამოსასწორებელი კოლონია

ავტორი: მეგი სომხიშვილი
ლანდშაფტური არქიტექტურა (რეალიზებული)
მოზარდთა გამოსასწორებელი კოლონია
ავტორი: მეგი სომხიშვილი

მდებარეობა: თბილისი, ლისი

ხელმძღვანელი: გია ნადირაძე

ჟიურის ავტორიზაცია

სახელი
პაროლი
ავტორიზაცია