ღვინის სამყარო

ავტორი: გვანცა ცქიფურიშვილი
ლანდშაფტური არქიტექტურა (რეალიზებული)
ღვინის სამყარო
ავტორი: გვანცა ცქიფურიშვილი

მდებარეობა: სოფელი ტიბაანი, კახეთი, საქართველო

ჟიურის ავტორიზაცია

სახელი
პაროლი
ავტორიზაცია