ქალაქგეგმარებითი პროექტი ბუკნარი

ავტორი: მომავალი ქალაქმგეგმარებლები
ლანდშაფტური არქიტექტურა (რეალიზებული)
ქალაქგეგმარებითი პროექტი ბუკნარი
ავტორი: მომავალი ქალაქმგეგმარებლები

მდებარეობა: აჭარა , სოფელი ბუკნარი

ჟიურის ავტორიზაცია

სახელი
პაროლი
ავტორიზაცია