ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი_დღე და ღამე

ავტორი: გიორგი დალალიშვილი
ფართობი: 94 m2
სტუდენტური პროექტი
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი_დღე და ღამე
ავტორი: გიორგი დალალიშვილი
ფართობი: 94 m2

მდებარეობა: თბილისი

საპროექტი ნაკვეთი მდებარეობს ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც შეადგენს 150 კვ.მ. ლოკაციაზე წარმოადგენილია წიწვოვან ხე მცენარეები. ჩემი როგორც ავტორის კონცეფციას წარმოადგენდა შემექმნა სივრცე მინიმალური სტანდარტით მაქსიმალურის მისაღებად, ამისთვის კი გამოვიყენე ზოგადი ორი ელემენტის ჰარმონიული ერთობა, მაგ: დღე და ღამე, სიკეთე სიბოროტე და ა.შ. ამ ერთობაში არსებობს ურღვევი ჯაჭვი რომელიც ერთმანეთს აბალანსებს. აქედან გამომდინარე ავიღე 2 ტიპის ფორმა, კვადრატი და მართკუთხედი. ქვედა კვადრატი წარმოადგენს საყრდენ კონსტრუქცია რომელიც ღია ფერიდან გამომდინარე სიმსუბუქის განცდას ტოვებს. ხოლო ზედა მართკუთხედი კი საცხოვრებელი სივრცე, გადაწყვეტილი მუქი ფერის პანელებით სიმძიმის, რომელთა ერთმანეთთან მუშაობით ყალიბდება ის ურღვევი ჯაჭვი რაც ზოგადად ზემოთ ხსენებულში ვახსენე. ინტერიერი და ექსტერიერი ერწყმის არსებულ გარემოს.

ჟიურის ავტორიზაცია

სახელი
პაროლი
რეგისტრაცია ავტორიზაცია

პაროლის აღდგენა

ელ-ფოსტა
აღდგენა

მონაწილის რეგისტრაცია

სახელი
პაროლი
გაიმეორეთ პაროლი
ელ-ფოსტა
პაროლის აღდგენა რეგისტრაცია